Logo
lista2

NABÍDKA AKTIVIT PRO DĚTI A MLÁDEŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22

Úvodní lekce jsou nezávazné a slouží k vyzkoušení vhodnosti kroužku. Proběhnou první dva týdny v říjnu, čas a den je uveden pod popisem dané aktivity.


SPORTÍK

Náplní kroužku je zábavnou formou působit na harmonický rozvoj dítěte po tělesné i duševní stránce. Kromě základů sportovních disciplín jsou hodiny zaměřeny na rozvoj pohybových schopností a dovedností v závislosti na věkových zvláštnostech dítěte. Důraz je kladen také na zdravotní problematiku formou kompenzačních cvičení (správné držení těla, prevence svalových disbalancí) Pokud chcete, aby Vaše dítě získalo kladný vztah k pohybu, případně se v budoucnu věnovalo sportu, je tato aktivita ideální cestou k nalezení jeho pohybových předpokladů.

Doporučeno pro věkovou kategorii 4 - 7 let.

Každé úterý od 15:20-16:15

První hodina proběhne 5.10.2021

Školné činí 800 Kč/ pololetí. Kapacita kroužku je v letošním školním roce 15 míst, je tedy nutné rezervovat si místo předem. V případě přihlášení nad kapacitu kroužku budou při uvolnění místa osloveni zájemci v chronologickém pořadí přihlášení.


DRÁČEK

Přípravka pro bojová umění je zaměřená na základní pohybový rozvoj a všerozvíjející cvičení s prvky bojových umění. Děti získají pružnost a ohebnost, správnou motoriku pohybu, orientaci v prostoru, zlepšení koncentrace a kázně. Díky tomuto druhu cvičení dochází u dětí nejen k pozitivnímu tělesnému vývoji, ale také ke kladnému rozvoji sebepojetí a zdravému zvyšování sebevědomí.

Doporučeno pro věkovou kategorii 5 - 8 let.

Každou středu od 15:30-16:30 Kroužek je v letošním školním roce opět realizován ve spolupráci s DDM Klíč Jaroměř-Josefov

První hodina proběhne 6.10.2021

Školné činí 800 Kč/ pololetí. Kapacita kroužku je v letošním roce 15 míst, je tedy nutné rezervovat si místo předem. V případě přihlášení nad kapacitu kroužku budou při uvolnění místa osloveni zájemci v chronologickém pořadí přihlášení.

Upozornění - kapacita kroužku je pro školní rok 2021/22 naplněna, nové zájemce můžeme přijmout pouze v případě uvolnění rezervovaného místa.


DRAK

Jedná se o sportovní oddíl se zaměřením na výuku bojového umění ALLKAMPF-JITSU. Tento systém zahrnuje vybrané techniky z karate, juda,jiu-jitsu, aikido a z dalších stylů. Možností je skládání zkoušek na technické stupně (páskování) a účast v soutěžích.

Více o stylu ALLKAMPF-JITSU naleznetezde

Doporučeno pro věkovou kategorii 8 - 15 let.

Interní směrnici oddílu naleznete zde

Středa: od 16:30-18:00 -

Kapacita tréninkové skupiny je 10 míst.

Upozornění - pro školní rok 2021/22 nepřijímáme začátečníky.


ŽÍŽALKA

Tanečně pohybový kroužek nejen pro rytmicky nadané děti. Ve výuce jsou zastoupeny prvky moderních a klasických tanečních prvků, pohybové hry při hudbě, zpívání a další aktivity.

Doporučeno pro věkovou kategorii 3 - 7 let.

Každý čvrtek od 15:15-16:00

První hodina proběhne 7.10.2021

Školné činí 800 Kč/pololetí. Kapacita kroužku je 15 míst, je nutné rezervovat si místo předem. V případě přihlášení nad kapacitu kroužku budou při uvolnění místa osloveni zájemci v chronologickém pořadí přihlášení.

Upozornění - kapacita kroužku je pro školní rok 2021/22 naplněna, nové zájemce můžeme přijmout pouze v případě uvolnění rezervovaného místa.KROUŽEK SEBEOBRANY A BOJOVÝCH UMĚNÍ

Sportovní kroužek zaměřený na výuku sebeobrany. Kromě rozvoje pohybových dovedností bude důraz kladen zejména na rozvíjení schopnosti obrany v reálných situacích. Kroužek nepřipravuje na soutěže, možností je skládání zkoušek na technické stupně Allkampf-jitsu.

Doporučeno pro věkovou kategorii 7 - 13let.

Každý čvrtek od 16:00 -17:20

První hodina proběhne 7.10.2020

Školné činí 1000 Kč/ pololetí. Kapacita kroužku je v letošním roce 12 míst, je tedy nutné rezervovat si místo předem. V případě přihlášení nad kapacitu kroužku budou při uvolnění místa osleveni zájemci v chronologickém pořadí přihlášení.CENY ŠKOLNÉHO A DALŠÍ INFORMACE

Poplatky za kroužky jsou stanoveny vždy na pololetí tj. od října do ledna a od února do května. V červnu se již necvičí. Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 10, při nižším počtu přihlášených se kroužek neotevírá. Max. počet dětí v kroužku je 15. Rezervace do kroužků zasílejte na e-mail sskjaromer@seznam.cz

Školné za kroužky pro nejmladší děti je ve školním roce 2021/2022 jednotně stanoveno na 800,- Kč/pololetí, vyjímku tvoří kroužky pro starší děti s delší časovou dotaci nebo kroužky zajišťované ve spolupráci s další organizací. Při přihlášení sourozenců poskytujeme slevu na školném ve výši 20% za každé další dítě (netýká se sport. oddílů). Stejná sleva je poskytována při přihlášení dítěte do více dětských kroužků. Pro předběžné přihlášení stačí zaslat jméno a datum narození dítěte na e-mail uvedený v kontaktech.

Kroužky jsou určeny pro širokou veřejnost a probíhají v tělocvičně ZŠ Na Ostrově (vstup ze dvora - spodním vchodem pro žáky)

Na zkušební lekce si nezapomeňte přezuvky a oblečení na cvičení

Zde cvičíme

English
online: